Warning: copy(/home3/scoalaelenadoamn/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home3/scoalaelenadoamn/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
PLAN ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR — Școala Gimnazială "Elena Doamna" Tulcea

Despre Noi


Școala Noastră

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 Tulcea, denumită din anul 2012 Școala Gimnazială ,,Elena Doamna”, este o instituţie de învăţământ cu tradiţie în municipiu, cu absolvenţi care au dovedit capacităţi, atitudini şi abilităţi rezultate din învăţarea urmărită prin aplicarea noului curriculum.

De-a lungul timpului, unitatea noastră şcolară a funcţionat şi în calitate de:
Şcoala Nr.3 fete – 1893-1918
Şcoala Nr.3 băieţi – 1919-1948
Şcoala mixtă Nr.3 – 1948-1955
Şcoala de 7 ani Nr.8 – 1955-1956
Şcoala de 7 ani Nr.5 – 1956-1962
Şcoala de 8 ani Nr.5 – 1963-1972

Până în anul 1993 au funcţionat şi alte două licee: Liceul Industrial Nr.5 Tulcea şi Şcoala Normală Tulcea.

Din anul 1993 şcoala funcţionează într-un spaţiu de şcolarizare confortabil, astfel că elevii învaţă într-un program de două schimburi fără a se crea suprapuneri de activităţi şi aglomerări care ar putea tulbura buna desfăşurare a procesului instructiv educativ.

Prin Decizia nr.111/ 23.03.2009, emisă de Inspectoratul Şcolar al judeţului Tulcea, s-a hotărât desființarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 2 prin fuziunea acesteia cu Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5, Tulcea.

Din punct de vedere geografic şcoala este situată într-o zonă centrală a orașului Tulcea, strada Babadag nr. 136/138, una din străzile principale ale orașului. Alternativa educațională Step by Step permite accesul elevilor din întreg orașul și comunitățile din vecinătatea municipiului: Mineri, Somova, Cataloi încă din primii ani ai ciclului preprimar și primar. Caracterul incluziv al alternativei Step by Step a facilitat prezența în aceste colective a elevilor cu nevoi speciale încă din anii 1996.

Comunitatea este specifică mediului urban, eterogenă din punct de vedere social și economic.

În proximitatea școlii este Penitenciarul Tulcea în colaborare cu care s-a dezvoltat un program educațional A doua șansă prin care deținuții interesați beneficiază de alfabetizare și continuarea studiilor, fapt care crește posibilitatea reinserției sociale a acestora.

Pentru o şcoală de mâine justă trebuie luate în serios toate aspiraţiile şi neîmplinirile actorilor sistemului educativ şi cultural.

Părinţii au încredere în şcoală şi înţeleg că suntem partenerii lor în educaţia şi formarea copiilor, având interese comune în reuşita în viaţă a acestora, dar să nu uităm că nimic nu se face fără încredere în educatori şi că ea nu ne este uşor acordată.

Prin abordare holistică, şcoala va urmări mai ales acele dimensiuni care pot fi abordate – separat dar şi integrat – prin strategii reformatoare:
•    dimensiunea productivă  –  ca „întreprindere educaţională;”
•    dimensiunea umană – ca instituţie de formare;
•    dimensiunea structurală – ca organism formal;
•    dimensiunea sistemică – ca sistem deschis;
•    dimensiunea culturală – ca producător de cultură.

Ai întrebări?

Trimite-ne un mesaj


Contactați-ne